2/22/2018 2:01:42 PM


 
   TIN TỨC & SỰ KIỆN
 
 Thứ Bảy, 6/7/2013, 16:02'
Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 
 

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số: 137/2013/QĐ-UBND về quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn và các chủ đầu tư trong việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Bắc Ninh.

Phạm vi áp dụng: Các công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án; thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; dự án khu đô thị mới; dự án phát triển nhà ở; tổ chức quản lý dự án, thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt thiết kế và dự toán; cấp giấy phép xây dựng; giám sát đầu tư và quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định bao gồm các quy định cụ thể về: Thẩm quyền quyết định chủ đầu tư; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định dự án; phê duyệt dự án; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; thi tuyển và chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở; thẩm quyền quyết định hình thức quản lý dự án; trách nhiệm của chủ đầu tư về tổ chức quản lý dự án; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán; thẩm quyền thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng; quy định về khởi công xây dựng công trình; cấp giấy phép xây dựng; Giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình; trách nhiệm quyết toán đầu tư xây dựng công trình;

Nội dung đáng lưu ý là các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tại Điều 7 của Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày 25/04/2013.

Quyết định số: 137/2013/QĐ-UBND ngày 25/04/2013 thay thế Quyết định số: 26/2010/QĐ-UBND ngày 12/03/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Quyết định này một trong những cơ sở quan trọng để thực hiện nghiêm, có kết quả Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và TPCP và những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

 
           
  Các tin đã đưa:

 
ADC Company

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

 


Khách hàng & Đối tác
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ Online  Hỗ trợ Online
 
Hỗ trợ Online  Hỗ trợ Online
 


 

CÔNG TY  CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ADC
ADC INVESTMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT JSC

ĐC: P310 - Tòa nhà 142 Lê Duẩn - TP Hà Nội
Điện Thoại: 04-37343726
Website: http://adcvietnam.com
Email: info@adcvietnam.com -- triadc@gmail.com
Designed and hosting: ADCVietnam