2/22/2018 1:59:17 PM


 
   NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
 
 Thứ Năm, 17/5/2012, 23:11'
Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
Áp dụng cho trường hợp:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc danh mục dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


 
 


Ghi chú: Đối với dự án về nhà ở thì chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
1. Thẩm quyền giải quyết:   
Cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh.
2. Hồ sơ :

2.1. 01 (một) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư: (theo mẫu) (nêu rõ số văn bản cho phép khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng của Chủ tịch UBND tỉnh).

2.2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- 01 (một) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 01 (một) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân;

2.3. 01 (một) bản báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
2.4. Dự án đầu tư.
2.5. Giấy chứng nhận ký quỹ ( nếu thuộc đối tượng phải ký quỹ)
3. Số lượng hồ sơ nộp02 bộ hồ sơ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc
4. Thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hồ sơ:
Số ngày giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ.
5. Trình tự thực hiện thủ tục:
Bước 1: Bộ phận TN&TKQ – Sở KH&ĐT nhận hồ sơ từ nhà đầu tư, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ yêu cầu về danh mục hồ sơ phải nộp, Bộ phận TN&TKQ gửi lại Nhà đầu tư để bổ sung.

Trường hợp hồ sơ dự án đáp ứng đủ yêu cầu về danh mục hồ sơ phải nộp, Bộ phận TN&TKQ chuyển đến Lãnh đạo Sở ngay trong ngày để xử lý, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ ban hành (có biên nhận theo mẫu hoặc sổ giao nhận).

Bước 2: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:

Trong trường hợp nội dung hồ sơ  đăng ký cấp GCNĐT chưa đáp ứng được yêu cầu, Phòng nghiệp vụ báo cáo Lãnh đạo Sở và có văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung gửi kèm hồ sơ tới Bộ phận TN&TKQ để trả lại cho Nhà đầu tư chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận TN&TKQ.

Trong trường hợp nội dung hồ sơ đăng ký cấp GCNĐT đáp ứng được yêu cầu, trong vòng 5 ngày làm việc, Phòng nghiệp vụ soạn thảo tờ trình cấp GCNĐT, dự thảo GCNĐT báo cáo Lãnh đạo sở xem xét, phê duyệt tờ trình. Sau khi Lãnh đạo Sở phê duyệt tờ trình cấp GCNĐT, Phòng nghiệp vụ gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 bộ hồ sơ gốc và 01 tờ trình cấp GCNĐT để chuyển tới UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp GCNĐT.


 
           
  Các tin đã đưa:

 
ADC Company

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

 


Khách hàng & Đối tác
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ Online  Hỗ trợ Online
 
Hỗ trợ Online  Hỗ trợ Online
 


 

CÔNG TY  CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ADC
ADC INVESTMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT JSC

ĐC: P310 - Tòa nhà 142 Lê Duẩn - TP Hà Nội
Điện Thoại: 04-37343726
Website: http://adcvietnam.com
Email: info@adcvietnam.com -- triadc@gmail.com
Designed and hosting: ADCVietnam