Untitled Document
 
        Đại hội cổ đông năm 2017
        Đại hội cổ đông năm 2016
        Công bố thông tin đại chúng 2016
        Điều lệ công ty năm 2015
        Đại hội cổ đông năm 2015
        Giới thiệu chung
        Sản phẩm - Kinh doanh
        Lĩnh vực kinh doanh
        Mô hình tổ chức
        Quan hệ cổ đông
        Tuyển dụng
        Đầu tư
        Tài liệu ĐHCĐ Ngày 21/10/2014
        Hợp Đồng Đặt Cọc
        Tư vấn
        Tin tức và sự kiện
        Tiêu chuẩn ngành
        Liên hệ
        Thể dục - Thể thao
chemco.com.vn
 Thông tin cần biết
  Thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá

 

 
  GI?I THI?U CHUNG
 
  Thông báo trả cổ tức 2016

  Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017

  Dự thảo NQ Phiếu BQ Mẫu Đăng ký mẫu UQ

  Các vấn đề biểu quyết tại ĐH

  Báo cáo Tài chính đã kiểm toán

  Báo cáo BKS trình ĐHCĐ

  Báo cáo HĐQT trình ĐHCĐ

  Chương trình ĐHCĐ


 

 

    Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Hoá chất
Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên - Hà Nội
Điện thoại:(84-4)38271944     Fax: (84-4)38271764
Email: chemco@hn.vnn.vn

 

Thiết kế bởi ADC